Martonné Augusztin Katalin - igazgató, matematika, fizika, minőségbiztosítási csoport tagja

Lükő Katalin - igazgatóhelyettes, földrajz, történelem, alapítványi elnök

Agócsné Szabó Erika - tanító, alsós munkaközösség vezető

Baranyainé Heninger Zsuzsanna - tanító, fejlesztő tevékenység

Baranyai Lilla - tanító

Borza Attiláné - történelem, ének, énekkar vezetője

Csabai István - fizika, technika,számítástechnika,
minőségbiztosítási csoport tagja
 
Czakó Márta - tanító

Gerley Emese Edit - matematika, rajz

Keszthelyi Valéria - magyar, történelem, médiaismeret,
minőségbiztosítási csoport tagja

Kovácsné Farkas Zsuzsa - biológia, testnevelés, felsős munkaközösség vezető

Kovácsné Kántor Erzsébet - tanító

László Júlia - angol

Molnár Istvánné - magyar, német, szakszervezeti titkár

Parádiné Vas Katalin - biológia, kémia

Sebestyén Judit - tanító

Sütőné Prokaj Anna - angol

Szabó Zoltán - testnevelés

Szegedi Mónika - kémia, számítástechnika, honlap szerkesztője

Juhászné Horváth Gabriella - iskolatitkár

Ferenczné Gulyás Mária - takarító

Karanyicz Istvánné - takarító

Suszter Barbara - takarító

Laurik Péter - karbantartó