Martonné Augusztin Katalin - igazgató, matematika, fizika, minőségbiztosítási csoport tagja

Polgári - Lükő Katalin - igazgatóhelyettes, földrajz, történelem, etika, alapítványi elnök

Agócsné Szabó Erika - tanító, etika,  alsós munkaközösség vezető

Baranyainé Heninger Zsuzsanna - tanító, fejlesztő tevékenység

Baranyai Lilla - tanító

Dongó Erika - történelem, ének, énekkar vezetője

Csabai István - fizika, technika,számítástechnika,
minőségbiztosítási csoport tagja
 
Czakó Márta - tanító

Gerley Emese Edit - matematika, rajz

Keszthelyi Valéria - magyar, történelem, médiaismeret,
minőségbiztosítási csoport tagja

Kovácsné Kántor Erzsébet - tanító

Kovács Árpádné - angol

Molnár Istvánné - magyar, német, szakszervezeti titkár, felsős munkaközösség vezető

Sebestyén Judit - tanító

Sütőné Prokaj Anna - angol

Szabó Zoltán - testnevelés

Szegedi Mónika - kémia, számítástechnika, honlap szerkesztője

Juhászné Horváth Gabriella - iskolatitkár

Kuborcikné Varga Katalin - takarító

Rófusz Magdolna - takarító

Suszter Barbara - takarító

Laurik Péter - karbantartó