Hogyan váljunk boldogabbá a jelen iskolájában?

Kovácsné Farkas Zsuzsa a nyári Erasmus képzéseken arról tanult, hogyan váljunk boldogabbá a jelen
iskolájában.
Ezt segíti, ha megtanuljuk első körben érzelmeinket pontosan megnevezni. Megtalálni az érzelmeink
okát, és stratégiát kidolgozni az érzéseink tudatos megélésére, esetleg megváltoztatására.
A bemutatóórán erre kaphattunk aprónak tűnő, de nagyon fontos, praktikus gyakorlatokat.
A gyerekek nagyon szívesen beszélnek magukról, és figyelmes hallgató közönséget alkotnak
egymás számára. Ez is nagyon fontos, hogy gyerekkorban megéljék: meghallgatnak, fontos vagyok.

Forrás: https://www.facebook.com/Iskola-Makl%C3%A1ri-1731351433791670/?__tn__=kC-R&eid=ARB6LCB3kzJQQxi-wDiY0cH-O5PpaFUi1yCg8niPPDeoiLVkYBwa9rsuGdKMNgLAOaS4sXl2D5FiJKZV&hc_ref=ART0AX21yC0E7uvq_PHaiQJCoFdz8GP0-areZPkorwgtk7DnG662Pd14Fp2B-5EhWyw&fref=nf

 

Miért fontos nyelvet tanulni?

Milyen külföldön tanulni, elsősorban nyelvet tanulni? Miért kell tudni mindenkinek egy olyan idegen
nyelvet, amelyet sokfelé használnak a világban? - erről tartott bemutatót a kollégáknak és a 7.
osztálynak Keszthelyi Valéria. Mint már erről korábban beszámoltunk, a tanárnő nyáron egy hetet
töltött ciprusi nyelviskolában az iskola Erasmus+ projektjének részeként. Arról is beszéltek, mit ad egy
idegen nyelvi környezet, milyen az élet a megosztott szigeten.

Képek forrása: https://www.facebook.com/1731351433791670/photos/pcb.2512982628961876/2512982085628597/?type=3&theater

 

Csomós Anita beszámolója

Csomós Anita, Cinka beszámolóját hallgathatták meg a 7. és a 8. osztályos diákok arról, milyen
cserediáknak lenni egy másik országban. Cinka két hónapot töltött Palermóban. Sok érdekességet
mesélt Szicíliáról, az ottani oktatásról. Azt mondta: amellett, hogy megismert egy másik kultúrát,
önállóbbá vált, és magabiztosabb lett a nyelvhasználata.
Nem titkolt célunk ezzel az volt, hogy motiváljuk a diákjainkat a nyelvtanulásra, és kedvet csináljunk nekik
a külföldi nyelvtanuláshoz, a nemzetközi programokban, pályázatokban való részvételhez.
Anita előtt Zsuzsa néni és igazgatónő meséltek a saját erasmusos tapasztalataikról, őszintén szóltak a nehézségeikről, félelmeikről, arról, mit kaptak a programtól.
Gratulálunk, Cinka! És nagyon köszönjük a beszámolót.

Fotók: https://photos.app.goo.gl/Ldn8mgky1UdEf191A /Keszthelyi Valéria/

 

Tanulunk, hogy tanítsunk

Út az együttműködő és boldog iskola felé

logo:https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/logosbeneficaireserasmusleft_en.jpg

Tavaly vágtunk bele először az Erasmus+ pályázatba, akkor a fő cél az volt, hogy a nyelvtanulás
mellett olyan módszerekkel ismerkedjünk meg, amelyek a diákok különféle kompetenciáinak,
fejlesztését segítik. Így volt, aki a CLIL módszerrel, volt, aki a digitális anyagokkal, applikációkkal
ismerkedett meg.
Úgy gondoljuk, hogy a pedagógusoknak törekedniük kell olyan új, európai módszerek elsajátítására
, amelyek használatával növelhetik tanítványaik teljesítményét, csökkenthetik lemaradásukat.
Ezeket a célokat a csoportépítés, a konfliktuskezelés, a kommunikáció, az iskolai légkör
javításával, fejlesztésével szeretnénk elérni. Már az előző Erasmus+ pályázatnál is ezeket a fő
célokat jelöltük meg, az eszközök azonban mások voltak. Akkor az oktatáshoz szükséges módszertani
tudás frissítése volt a cél. Ebben az évben úgy döntött iskolánk, hogy a közösségfejlesztésnek kell a
legfőbb szerepet kapni. Azt várjuk, hogy a szociális képességek megerősödésével elfogadóbbakká
válnak a tanárok és a diákok, tanulóink képesek lesznek az eredményes közös munkára. 
 Az együttműködés pedig az egyik legfontosabb 21. századi készség.
Arra számítunk, hogy a megtanult új módszerekkel hatékonyabban tudjuk majd fejleszteni tanulóink
szociális készségeit, javítani az iskola légkörét, növelni a diákok tanulási motivációját - ezáltal
az eredményeiket. A tanárok az Erasmus+ KA1 pályázat nyújtotta lehetőségek útján szerzett ismereteiket főként abban kívánják hasznosítani, hogy a közösséget, a diákok szemléletét, személyiségét,
angolnyelv-tudását fejlesszék. Ezeket a célokat szolgálják a kiválasztott tanfolyamok: megismerkedni a
finn iskolával, a boldog iskolával, felkelteni a tanulók érdeklődését, megtanulni, hogyan lehet
erősebb, toleránsabb közösségeket teremteni.
Célunk, hogy a mobilitásokon szerzett ismeretek a lehető leghatékonyabban épüljenek be a
mindennapi gyakorlatba, és hozzájáruljanak az intézmény fejlesztéséhez. Nagyon fontos az is, hogy
ezeken a továbbképzéseken találkozhatunk, kapcsolatot építhetünk más országokból érkező kollégákkal.
A következő tanfolyamokra nyertünk az Európai Unió Erasmus+ KA1 pályázatán összesen 12.836 eurót:
A szoft készségek erősítése (magyar nyelvű), English for Educators, Team Building Program, Fluency
and English Language Development for Educational Staff, Finnish approach to pupil's wellbeing: how to
bring more activity, fun and joy to classroom, A Satisfying School Experience: Strategies and Skills
for Teachers, Happy Schools: positive education for well-being and life-skills development.
A projektet az Európai Bizottság támogatta.

Bővebben a pályázatról, a célokról itt lehet olvasni.

Link:https://maklar-erasmus.webnode.hu/

 

Európai polgárok - Nyertes Erasmus+KA1 mobilitási pályázatunk

"A projektet az Európai Bizottság támogatta.
A honlapon megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit."

Intézményünk igyekszik reflektálni a 21. század követelményeire, ezért is veszünk részt minél több hazai
és nemzetközi pályázatban. Az Európai fejlesztési tervnek megfelelően célunk az
országos kompetenciamérésen elért eredményeink javítása és diákjaink képességeinek fejlesztése, a motiváció erősítése, a lemorzsolódás csökkentése. A pedagógusoknak törekedniük kell olyan új,
európai módszerek elsajátítására, amelyek használatával növelhetik tanítványaik
teljesítményét, csökkenthetik lemaradásukat. Erre pedig nagyszerű lehetőség, ha külföldi,
nemzetközi kurzusokon vesznek részt a kollégák. A szemléletváltás jobb eredményeket hozhat
pedagógiai tevékenységünkben. Az intézményi szükségleteinket figyelembe véve a következő
kurzusokra pályáztunk:
1. Alpha College of English - kurzus: Overseas Teachers Course – OTC06 – For PE Teachers, Dublin
2. Easy School of Languages - kurzus: English Language Developmentfor Teachers plus CLIL
Methodology for Primary Schools, Malta
3 Executive Training Institute - kurzus: Fluency and English Language Development for Teachers -2 weeks, Malta
4. A nyelvtanulást választó kollégánk ősszel, szeptemberben végzi el az EuroPass által szervezett There
is an App for That! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning kurzust (a kurzusdíjat s
aját forrásból fizeti).
Az országok kultúrájának megismerése hozzájárul a résztvevők interkulturális
kompetenciájának fejlesztéséhez. Úgy gondoljuk: a módszertani kurzusokon megtanulható kooperatív
és kollaboratív technikák hatékonyan segítik majd a diákok különböző kompetenciáinak fejlesztését. Az
új pedagógiai szemlélet megkívánja, hogy a tanárok részt vegyenek az intézmény
innovációs tevékenységében, ezért választottunk IKT -alapú tanfolyamot is. Az angol nyelvi
kurzusokon résztvevő tanárok személyes példamutatással hívják fel a figyelmet az idegen
nyelvek ismeretének fontosságára. A diákok is úgy válnak 21. századi, valódi európai polgárokká, ha a
z őket oktatók is fejlesztik és frissítik tudásukat.
Eredmények, hatások: az összes kurzus angol nyelvű, így a résztvevő kollégák idegen
nyelvi kompetenciájának jelentős fejlődése várható. A módszertani ismeretek továbbfejlődése
is prognosztizálható, hiszen mindhárom kolléga módszertani képzésre (is) jelentkezett. Mindezek a
tanulók motivációjának erősödését hozzák magukkal. Rövid távon a résztvevők szervezési
készségének fejlődése várható, a kapcsolati tőke növelése, a nyitottság, az elfogadás
erősödése. Megismerkednek más kultúrákkal, új emberekkel., új szemlélettel. A középtávú
hatása a tantestületen és a diákokon mérhető le. A tanult módszereket a kollégáknak is átadják,
a tanulókat pedig új módszerekkel juttatják az új ismeretekhez, készségekhez, motiváltabbá
válhatnak. Hosszú távon várható a résztvevők jelentős szakmai fejlődése, a hatékonyabb munkavégzés.
Az új helyzetek megoldása hozza az önbizalom növekedését, és nő a kedv, hogy más
Erasmus+ pályázatokban is részt vegyenek a kollégák. Az iskolánk vonzereje nő, megítélése várhatóan
helyi és regionális szinten is jobb lesz. A legfontosabb a diákokra gyakorolt hatás: saját tanáraikon
keresztül példát kapnak az egész életen át tartó tanulásra, a projekt teamben való munkára, a

2. Easy School of Languages - course: English Language Developmentfor Teachers plus CLIL
Methodology for Primary Schools, Malta
3 Executive Training Institute - course: Fluency and English Language Development for Teachers -2 weeks, Malta
4. Our colleauge who choose the language course will take part in the„There is an App for That!" course, organized by Europass during autumn, end of September (the fee of the course will be covered by her).

The knowledge of the cultures of different countries will help the developement of the participants. We
think - with the methodology courses - it is easy to learn such skills as teamwork and collaborating
techniques which help the development of the students. The new approach requires the teachers take
take part in the innovational work of the school, this is why we choose the IKT base courses.
Teachers taking part in the English courses show a good example and draw attention to the
importance of knowledge of different languages. Students can only become a real European citizens of
the 21st century if their teachers develop and refresh their knowledge constantly.
Result to be expected: All of the courses are going to happen in English language so this means that
our colleagues language skills will develop rapidly. Their methodology skills will also impove because all
three of them will take part in these tipical courses as well. On the short therm their skill to organize
will shape, their open-mind, contact list will improve. They will get to know new cultures and meet
new people. Secondly it will also be very good for their colleagues and students. They can teach the
others teacher everything they learn and they can introduce the students to many new methods, which
will make them more motivated. The long therm result will be their improvement as a teacher and the
fact they will be much more efficiant in their work.
The most important impact this program will bring is that they will show a great example to the students
about the importance of studying, working in a team, learning languages and having international relations.

Bővebben lehet olvasni a projektről:https://erasmus-maklar.webnode.hu/

 
Határtalanul

Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Keresés