Ösztöndíj program

Maklár – Iskolai Tehetséggondozásért Alapítvány tájékoztatása

Maklár Község, valamint Nagytálya Község Önkormányzata Ösztöndíj Programot vezet be a 2017-2018. tanévben a Maklári I. István Általános Iskola 3-8. osztályos tanulói részére, melynek bevezetésével szeretné a diákokat jobb tanulmányi eredmények elérésére ösztönözni

Az ösztöndíj igénylés feltétele, hogy a tanuló nagytályai, illetve maklári lakcímmel rendelkezzen.

A Maklár – Iskolai Tehetséggondozásért Alapítvány a kezdeményezést nagyon jónak tartja.

Az olyan tanulóinkat, akik megfelelnek a pályázati feltételeknek (tanulmányi átlag, magatartás jegy, nincs igazolatlan hiányzásuk), de nem nagytályai, illetve maklári lakcímmel rendelkeznek az alapítvány ajándékutalványban kívánja részesíteni a 2017/2018. tanév I. (január) és II. félév (június) végén.

3-4. osztályos tanulók esetén

4,8 tanulmányi átlag felett és 5 alatt: 5.000 Ft/félév

5,0 tanulmányi átlag esetén: 10.000 Ft/félév

5-6. osztályos tanulók esetén

4,6 tanulmányi átlag felett és 4,8 alatt 8.000 Ft/félév

4,8 tanulmányi átlag, vagy az felett 15.000 Ft/félév

7-8. osztályos tanulók esetén

4,5 tanulmányi átlag felett és 4,7 alatt 10.000 Ft/félév

4,7 tanulmányi átlag, vagy az felett 20.000 Ft/félév

Pályázni igénylőlap benyújtásával lehet.

Az igénylőlap benyújtási határideje a 2017/2018. tanév első félévében 2017. november 15., a II. félévben 2018. február 09.

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

Az elbírálás alapja: - az 1. félévben a tanuló elmúlt tanév végi eredménye alapján, - a 2. félévben az 1. félév eredménye alapján számított tanulmányi átlaga.

Az ösztöndíj kifizetése: - a tanuló törvényes képviselője részére történik 2018. január hónapban, valamint 2018. június hónapban ajándékutalvány formájában.

Maklár, 2017. november 08.

Lükő Katalin
alapítványi elnök

 

Közhasznúsági jelentés _ 2011

A dokumentum megtalálható a dokumentumtár menüben.

 

Tisztelt Szülők! Tisztelt Támogatók!

Köszönjük, hogy adójuk 1%-ával támogatták a Maklár - Iskolai Tehetséggondozásért Alapítványt. Ez évben is számítunk támogatásukra, hogy még több tehetséges gyermeket tudjunk támogatni.

Alapítvány adószáma: 18571035-1-10

Lükő Katalin
Kuratórium elnöke
 

Maklár - Iskolai Tehetséggondozásért Alapítvány


1992 tavaszán az iskola pedagógusai alapítványt hoztak létre a tehetséges tanulók segítése érdekében.

Az alapítvány célja:
Az általános iskolai tanulók köréből a tehetségek kibontakoztatásához, fejlesztéséhez szükséges oktatási körülmények, eszközök, ösztöndíjak biztosításához az anyagi feltételek megteremtése.

Az alapítvány munkáját 5 fős kuratórium irányítja. A kuratórium tevékenysége közvetlenül a gyerekek érdekeit szolgálja, de távolabbra tekintve remélhetőleg ez Maklár – Nagytálya szellemi, kulturális, gazdasági életére is hatással lesz.

A tehetségek fejlesztése közügy, melyhez kérjük az Önök segítségét is. Az együttműködés megteremtése érdekében 2000 januárjában a Magyar Kultúra Napja alkalmából műsort szerveztünk. Ettől az időtől kezdve „Télbúcsúztató – tavaszköszöntő” rendezvényen mutatják meg tanulóink tehetségük széles skáláját.

Az Alapítvány által támogatandó területek, jutalmak:

1. Tanulmányi versenyek nevezési díjának 50%-os támogatása.

2. A tanulmányi versenyek útiköltségének teljes megtérítése gyerekek részére.

3. A tavaszi köteles Diákolimpia útiköltségének 50%-os térítése.

4. Év végi jutalmazás:

I. István díj

Feltétele:
8 éven át jeles vagy kitűnő tanuló

Díjazás: emlékplakett vagy serleg
max. 15.000 Ft értékű ajándékutalvány vagy ajándéktárgy

„Jó tanuló, jó sportoló” díj 4.osztályban

Feltétele: legalább 3 országos  1-10. helyezett valamely sportágban, beleértve a KRESZ-versenyeket. Tanulmányi átlaga minden év végén jeles (4,8) vagy kitűnő.

Díjazás: max. 5000 Ft értékű ajándékutalvány vagy ajándéktárgy és oklevél

"Jó tanuló, jó sportoló" díj  8. osztályban

Feltétele: legalább 3 országos 1-10. helyezett valamilyen sportágban, beleértve  a KRESZ-versenyeket. Tanulmányi átlaga minden év végén legalább 4,6.

Díjazás: max. 10000 Ft értékű ajándékutalvány vagy ajándéktárgy és oklevél.

5. Magatartás-tisztasági verseny, egyéb versenyek díjazottjainak jutalmazása.

6. Az iskola eszközfejlesztésének segítése.

Alapítványunk civil szervezet, így állami támogatásban nem részesül. Céljainkat a község lakóinak anyagi támogatásából és a befizetett személyi jövedelemadó 1 %- ának felajánlásából tudjuk megvalósítani.
Adószám: 18571035-1-10

Működésünkkel kapcsolatos ötleteiket, javaslataikat szívesen fogadjuk.

Lükő Katalin

 

Maklár-Iskolai Tehetséggondozásért Alapítvány

Közhasznúsági jelentése a 2009-es évről

 

I. Számviteli beszámoló

A Maklár-Iskolai Tehetséggondozásért Alapítvány 2009. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően közhasznú egyszerűsített beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 993 ezer Ft., mely teljes egészében a saját tőkéből áll. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból áll.

 

1.  A támogatás felhasználása

Tárgyévben az alapítvány 229 ezer Ft. költségvetési támogatást kapott, mely a felajánlott 1%-ból tevődött össze. Ez 23 ezer Ft-tal kevesebb, mint az előző évben.. Alapítványunk ezt az összeget teljes egészében fel is használta a célkitűzéseinknek megfelelően. Magánszemélyektől és gazdasági szervezetektől további 184 ezer Ft. támogatást kaptunk, kamatbevételünk 10 ezer Ft. volt.

 

2. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás

Előző évhez képest az alapítvány tartaléka (vagyona) 39 ezer Ft-tal növekedett. Alapítványunk mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében, ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy a jövőbeni működés biztonsága érdekében megfelelő tartalékot is képezzünk.

 

3. Cél szerinti felhasználás

Szervezetünk fő célkitűzésének megfelelően 2009-ben is tehetséges gyerekek versenyeken való részvételét (nevezési díjak, utazási költségek) támogatta, valamint a jó tanulók, jó sportolók és egyéb területen tehetséges, eredményeket felmutató diákok éves munkáját jutalmazta. E célra 2009-ben 342 ezer Ft-ot költöttünk, ügyviteli költség és bankköltség címén pedig 42 ezer Ft-ot.

 

4.

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nem nyújtott juttatásokat, tevékenységüket ingyenesen, önkéntesen végzik.

 

II. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

1. Külső tagok aktivizálása

Sokan hajlandóak önzetlen munkát végezni programjaink színvonalas és sikeres megvalósításában. Átlagban havi 50 óra önkéntes munkát végeznek szimpatizánsaink.

Alapítványunk a világhálón az I. István Általános Iskola honlapján érhető el, mely folyamatos fejlesztés, frissítés alatt áll Szegedi Mónika kuratóriumi tag jóvoltából. Valamennyi tagunk rendelkezik e-mail címmel, elérhetőségük ezáltal is biztosított.

 

2. Versenyeztetés

Erőforrásaink jelentős részét e tevékenység végzésére fordítottuk. Az iskola diákjai mind felső, mind alsó tagozaton számos versenyen vettek részt. Az Alapítvány hivatott szolgálni a tehetséges gyermekek támogatását oly módon, hogy a nevezési díj 50 %-át kifizeti, valamint diákjaink útiköltségét teljes mértékben fedezi a verseny helyszínére.

 

3. Díjazás

Minden tanév végén támogatja az Alapítvány a kiemelkedő teljesítményt elért tanulóinkat. Az adott évben is átadásra került a 8 éven át kitűnő tanulmányi átlaggal rendelkező tanulónknak a tárgynyeremény. Jó tanuló, jó sportoló díjat kapott 12 tanuló, ahol a jeles tanulmányi eredmény mellett országos sporteredménnyel is kell rendelkeznie diákjainknak.

 

 

Maklár, 2010.június 01.

Lükő Katalin

elnök

 

Záradék:

E közhasznúsági jelentést a Maklár-Iskolai Tehetséggondozásért Alapítvány kuratóriuma 2010. június 08-i ülésén elfogadta.

 
Határtalanul

Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Keresés